Misja Przedszkola 4kids

Organizacja - misja Przedszkola

Głównymi założeniami naszego przedszkola są:

 

1. Stałe zasady którymi kierujemy się na wszystkich etapach naszej działalności: 

- Wykształcenie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pozytywnego oddziałowywania na swoje środowisko.

- Koncentracja na rozwijaniu wrażliwości moralnej naszych wychowanków w oparciu o wspólne zasady dla wszystkich chrześcijan.

- Zatrudnianie doświadczonej i wykwalfikowanej kadry którą cechuje wrażliwośc na potrzeby innych.

 

2. Bezpieczeństwo i indywidualne podejście: 

- Stwarzamy atmosferę pełną bezpieczeństwa i akceptacji sprzyjającą rozwijaniu nowych umiejętności, zapewniamy wszechstronny rozwój w miarę potrzeb i możliwości dziecka, budzimy zaciekawienie otaczającym światem, uczymy obcowania z innymi dziećmi oraz odnajdywania się i radzenia sobie w nowym środowisku. 

- Siedziba przedszkola znajduje się w zielonym obszarze Warszawy, w świeżo wyremontowanym, będącym naszą własnością budynku, w którym przygotowaliśmy, zgodnie z najnowszymi wymogami sanepidu, straży pożarnej i bhp dla przedszkoli, duże i wygodne pomiszeczenia przystosowane dla wspólnej zabawy i wypoczynku

- W naszym przedszkolu każdym dzieckiem opiekujemy się indywwidualnie zwracając uwagę na potrzeby żywieniowe i zdrowotne oraz jego zainteresowania i umiejętności. 

 

3. Nauka przez zabawę: 

- Proponujemy przemyślany program dnia, w którym wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez zabawy muzyczno-ruchowwe, manualne oraz językowe. 

- W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na naukę języka obcego który jest niezmiernie ważny w rozwoju intelektualnym dzieci. Wiek przedszkolny to najlepszy moment na rozpoczęcie nauki języka obego ponieważ od najmłodszych lat jest dla dziecka pasjonującą zabawą a jednocześnie pomoże mu osiągać sukcesy w szkole. 

- W pracy z naszymi pociechami posługujemy się niezwykle skutecznymi metodami: bajkoterapią, elementami metod: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Dziecięcą Matematyką Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz elementami ćwiczeń Denissona. 

 

4. Wsparcie dla rodziców:

-W ciągu całego roku przedszkole organizuje tematyczne konferencje, szkolenia i kursy dla rodziców, aby wspomóc ich zarówno w procesie wychowania dzieci jak i ich własnym rozwoju. Zabiegamy o to aby jak najwięcej z tych zajęć było dofinansowanych z UE tak aby nie obciążać rodziców dodatkowymi kosztami. 

- Z przedszkolem współpracują doświadczeni specjaliści z których doświadczeń mogą korzystać zarówno dzieci jak i rodzice.

- W czasie gdy rodzice mogą dokształacać się na proponowanych przez nas kursach i spotkaniach, lub poprostu odpoczywać, organizaowany będzie klub maluszka w którym dzieci będą pod fachową opieką spędzać czas na beztroskiej ale kreatywnej zabawie.

 

 
"Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids"
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa (Mokotów)
Tel. 784 303 035, 22 844 96 34 e-mail: biuro@przedszkole4kids.pl